Вимоги та зразки завдань з української мови

Вступне випробування з української мови проводитиметься у формі  ЗНО:

  • тестування;
  • власне висловлення.

Випробування триватиме 1 годину.

 

Вступне випробування з української мови складається з двох частин:

  • тести (1­­– 6 завдання мають по чотири варіанти відповідей, серед яких один правильний; 7–10 – виконання тестових завдань до запропонованого тексту); час виконання – 35 хв;
  • власне висловлення на запропоновану ситуацію (орієнтовний обсяг роботи – 30–50 слів); час виконання – 25 хв.

Оцінювання:     тести – 12 балів,

                         власне висловлення  -  12 балів.

                       

Загальна кількість – 24 бали. 

 

Варіант 1 

І.  Тестові завдання (час виконання - 35 хв)

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких один правильний. Оберіть правильну відповідь і запишіть літеру, що відповідає вибраному вами варіантові.

 (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1.Укажіть рядок, в якому в усіх словах замість крапок треба писати м’який знак

     А бракон..єр, ател..є, комп..ютер, мен…ший

     Б інтерв..ю, міл...йон, бул…йон, рел..єф

     В батал…йон, медал…йон, ескадрил..я, компан..йон

     Г фаміл..ярний, кон..юктивіт, кур..єр

 

2. Укажіть рядок, в якому всі слова іншомовного походження слід писати разом

     А анти/вірус, екстра/чорний, мега/фон, екс/директор

     Б контр/удар, метео/станція, максі/спідниця, прем’єр/міністр

     В вело/крос, гідро/авіація, фото/клуб, міні/твір

     Г аква/парк, мікро/район, супер/маркет, радіо/концерт

 

3. Укажіть рядок, в якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом

     А підземний, розумник, надмірний, перекладач

     Б безмежний, по- нашому, підшефний, припічок

     В сестрин, підхід, тихенький, підземний

     Г здоровенний, волошковий, міжнародний, білий

 

4. Укажітьрядок, у якому допущено помилку в написанні прикметника

      А березневий, баштановий, магнійовий, ківшевий

      Б бамбуковий, тюлевий, вербовий, кахлевий

      В квітковий, марлевий, веселковий, щавлевий

      Г кефалевий, сургучевий, бузковий, вересневий

 

5.  Укажіть рядок, у якому в усіх іменниках відбувається чергування приголосних під час    відмінювання

       А рука, вулиця, білка, вікно

       Б перемога, Оксанка, горох, круг

       В Ольга, Фабрика, вухо, місто

       Г Олег, музика, муха, сестра

 

6. Укажіть рядок, у якому всі дієслова утворено від прикметників

       А віддати, синіти, надписати, переказати

       Б привласнити, позначити. літувати, надихати

       В вечоріти, густішати, курликати, дощити

       Г зеленіти, розумнішати, радіти, теплішати

                       

Прочитайте текст і виконайте 7–10 тестові завдання

  1. 1.  (1) Поміж осик, на крутому схилі яру, чиєюсь рукою зрізано три товсті верби. 2.Теплого дощового дня ми із сином навідуємося до (2) тих пеньків. 3. Це наше потаємне місце, адже (3) саме звідси щороку починаються тривалі пошуки грибів. 4. Ось рядочок за рядочком,  мов би тримаючись одне за одного тоненькими рученятами (4) зростають опеньки. (За Л.Зоряною).

7. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку                             (1 бал)

      А у першому

      Б у другому

      В у четвертому

      Г третьому

 

8. Укажіть слово, у написанні якого допущено орфографічну помилку                (1 бал)

       А поміж

        Б щороку

        В мов би

        Г не зашкодити

 

9. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово)                                                                                                                             (2 бали)

        А займенник

        Б частка

        В прийменник

        Гдієслово  

                                     

10. Прочитайте речення, з’ясуйте, якими членами речення є виділені  
          слова  (цифра в дужках позначає наступне слово)                                               (2 бали)

         (1) Споконвіку в народі бриніла нестримна (2) радість краси,  не зникав потяг  до  

    (3) прекрасного в житті й побуті. Людина намагалася прикрасити  
     своє нужденнежиття, зробити (3) радісною важку щоденну працю.   
                                                                                                                             (Л. Сорокіна)                    

       А означення

       Б додаток

       В підмет

       Гобставина   

     

                               ІІ.   Власне висловлення  (час виконання - 25 хв)

Антуан де Сент-Екзюпері писав: «Усі ми родом із дитинства». Людська пам’ять роками береже уривки спогадів про дитинство. У кожного вони різні. Поділіться власними найяскравішими спогадами про дитинство, написавши твір-мініатюру «Моє дитинство».

 

Орієнтовний обсяг роботи 30-50 слів                                                                       (12 балів)

 

 Варіант 2

                                    І.  Тестові завдання (час виконання - 35 хв)

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких один правильний. Оберіть правильну відповідь і запишіть літеру, що відповідає вибраному вами варіантові.

 (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

 

1. Укажіть рядок, у якому однакова кількість звуків і букв

А шовковий, натруджені, роздолля, щиро

Б рум’яний, розкажіть, багаття, світанок

В комп’ютер, увіллється, віддзвеніти, яблуня

Г сріблястий, медвяно, млин, яблунька

 

2. Укажіть рядок, у якому, розкривши дужки, у всіх словах треба писати велику літеру

А (В, в)елика (В, в)едмедиця, (З, з)олоті (В, в)орота, (К, к)нязь, (Т, т)рійця

Б (С, с)ередні (В, в)іки, (С, с)офіїні зошити, (Д, д)есятинна (Ц, ц)ерква,  (С, с)кіфи

В (Б, б)уковина, (К, к)отигорошко, (Я, я)рослав (М, м)удрий, (Б, б)іблія

Г (Д, д)ень (У, у)чителя, (М, м)авка, (У, у)країнець, (М, м)узейний  (П, п)ровулок

 

3. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні слів іншомовного походження

А тонна, кореспондент, вілла, Ізабелла

Б панно, асортимент, сумма, нетто

В марокканець, коректор, новела, манна

Г сюрреалізм, маса, тонна, колона

 

4. Укажіть, у якому рядку можна утворити ступені поріняння від усіх прикметників

А радісний, дешевий, світло-рожевий, високий

Б світлий, розумний, оригінальний, американський

В цікавий, молодий, солодкий, холодний

Г ситцевий, старий, яскравий, театральний

 

5. Укажіть рядок, у якому всі займенники належать до розряду неозначених

А себе, той, самий, наш, котрий

Б дехто, жодний, ніскільки, який, всякий

В ми, нас, стільки, нею, цього

Г декого, хтось, деяким, скільки-небудь, абихто

 

6. Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться разом

А в/тім, за/те, дарма/що, з/тим/щоб

Б про/те, ніби/то, тоб/то, як/що

В як/тільки, що/б, попри/те/що, не/мов

Г коли/б, з/тим/щоб, мовби/то, як/би

 

Прочитайте текст і виконайте 7–10  тестові завдання

 

1. Вік рослини, яку в (1) нас називають деревій, біла кашка, становить кілька                     (2) тисячоліть. 2. Походження її (3) наукової назви (ахіллея) пов’язують з іменем грецького воїна-мудреця Ахілла. 3.Він (4) уперше використав цю рослину для лікування ран. 4. Крім того деревій дезінфікує рани й сцілює від шлункових хвороб (За М. Середою).

 

7. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку                                     ( 1 бал)

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

 

8. Укажіть, у якому слові допущено орфографічну помилку                                       (1 бал)

А уперше

Б розсічених

В дезінфікує

Г сцілює

 

9. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово)                                                                                                                                  (2 бали)

 

А іменник

Б прислівник

В займенник

Г прикметник

 

 

 

 

Д частка

 

 

10. Прочитайте речення, з’ясуйте, якими членами речення є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово)                                                                                    (2 бали)

Полинова моя Україно, часто ворог (1) тебе полонив – от і виріс (2) полин на руїнах (Г. Чубач). (3) Віками ткалося мереживо народних переказів про велику княгиню Ольгу як про(4) діяльну, мудру правительку (О. Козуля).

А обставина

Б додаток

В підмет

Г означення

ІІ. Власне висловлення (25 хв)

Уявіть ситуацію: учасники телепередачі дискутують про те, що для людини значить слово. Хтось називає слово оберегом від усього лихого; для когось слово – це зв’язок із предками; інший розвиває думку, що слово – це Всесвіт, який людина прагне збагнути... Викладіть власний погляд на цю проблему в творі-мініатюрі «Слово в моєму житті». Оберіть самостійно тип і стиль мовлення.

Орієнтовний обсяг роботи – 30–50 слів.                                                            (12 балів)