Вимоги та зразки завдань з іноземних мов

Вступне випробування з англійської та німецької мов складається з письмової частини. Письмова частина має вигляд тестових завдань. Тестові завдання укладені у форматі ЗНО рівня складності А2:

  • текст для читання з одним післятекстовим завданням;
  • завдання із пропущеними словами на використання мови (граматика);
  • завдання для написання письмового повідомлення.

 

Необхідні знання з                                         Необхідні знання з

 

англійської  граматики                                    німецької мови

 

1. Теперішній                                                1. Порядок слів у реченні.

неозначений час.                                          2. Заперечення з kein, nein.

2.  Минулий                                                   3. Відмінювання і вживання  артиклів.

неозначений час                                          4. Відмінювання і вживання   іменників у різних відмінках.

3. Майбутній                                                 5. Утворення і вживання часових форм сильних і слабких дієслів

неозначений час.                                             в теперішньому, майбутньому,  перфектному, імперфектному  часах.

4. Теперішній                                                6. Утворення і вживання ступенів порівняння прикметників і прислівників.   

неозначений час.                                          7. Вживання прийменників, їх керування.     

5. Минулий тривалий час.                            8. Відмінювання і вживання 

6. Теперішній доконаний час.                      9. Наказовий спосіб.                                         

7. Минулий доконаний   час.                       10. Інфінітив та інфінітивні групи.                      

8. Пасивний стан.                           

9. Узгодження часів.                                      

10. Модальні дієслова: can,  may, must.                                                                                                                              

 

Кожне завдання оцінюється за 12-бальною системою. Найвищий прохідний бал з іноземної мови – 36.

Зразок тестових завдань (англійська мова)

Зразок тестових завдань з граматики (німецька мова

Зразок письмового висловлювання (німецька мова)